Opetus

Askolan kuvataidekoulun opetus perustuu Opetushalituksen vahvistamiin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin (20.9.2017).

Voimassa oleva opetussuunnitelma on hyväksytty Askolan kunnan sivistyslautakunnassa 5.6.2018. Opetussuunnitelma on laadittu niin, että siinä huomioidaan oppilaan kulloinenkin ikä- ja kehitysvaihe. 8.

 

OPINTOJEN RAKENNE

 

Varhaisiän kasvatus (lue lisää)

5–6 vuotiaille (60 tuntia / vuosi)

Yhteiset opinnot  (lue lisää)

7–14 vuotiaille (5 opintokokonaisuutta, 60 tuntia/vuosi)

Teemaopinot (lue lisää)

12 -17 vuotiaille (5 opintokokonaisuutta, 90 tuntia/vuosi)

 

OPINTORYHMÄT

 

Ryhmissä on tavallisesti 10 - 14 oppilasta. Varhaisiän taidekasvatus -ryhmä ja yhteiset opinnot - ryhmä koostuu samanikäisistä oppilaista. Teemapajoissa ( yli 12 v. ) ikäjakauma on suurempi. Ryhmät kokoontuvat klo 16-15 – 20.30 välisenä aikana maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Vuosituntimäärä on jaettu 34 opintoviikolle, niin että syksyllä on 16 opintoviikkoa ja keväällä 18 opintoviikkoa.

 

OPINTOJEN PÄÄTTÖTODISTUS / TODISTUS OPISKELLUSTA

 

Oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan 10 opintokokonaisuutta. Kaikki oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet merkitään päättötodistukseen.

Mikäli oppilas ei ole suorittanut päättötodistukseen oikeuttavaa 10 opintokokonaisuutta, hänelle annetaan pyydettäessä todistus suoritetuista opintokokonaisuuksista.

Päättötodistukseen voidaan lukea hyväksi myös muita taiteen perusopetuksen tunteja, max 60 h. Näillä pystyy korvaamaan osan poissaolotunneista johtokunnan hyväksyessä toimitetut todistukset. Todistukset toimitetaan pyydettäessä.

Poissaolotunteja voidaan korvata myös näyttelytuntikäynneillä, max 3 / lukukausi.

 

OPPILAAKSI HAKEMINEN

 

Kuvataidekoulun oppilaaksi voi hakea kotisivujen kautta milloin vain. Johtava opettaja ilmoittaa ilmoittautumisen jälkeen onko paikka saatavilla ja mikä on opetusryhmä.

Oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Etusijalla aloittaneissa ryhmissä ovat aikaisempina vuosina kuvataidekoulussa opiskelleet. Kaikille halukkaille pyritään järjestämään opiskelumahdollisuus.

Opetusryhmien koon vahvistaa johtokunta.

Myös lukukauden aikana voi tiedustella vapaita oppilaspaikkoja.

 

TIETOJEN TALLENTAMINEN KOSKI-TIETOVARANTOON

 

Taiteen perusopetuksen tietojen tallentaminen Opetushallituksen ylläpitämään KOSKI-tietovarantoon.

Lisätietoja löytyy tästä linkistä.

 

VARHAISIÄN TAIDEKASVATUS

 

Varhaisiän taidekasvatus ovat leikinomaista, lapsen mielikuvitukseen vetoavaa toimintaa, jossa tutustutaan erilaisiin tapoihin tehdä kuvia ja työstää erilaisia materiaaleja. Tavoitteena on luoda pohjaa ja sytyttää innostus myöhemmille opinnoille, valmentaa ryhmässä toimimiseen ja kehittää lapsen motorisia taitoja.

 

Sivun alkuun

 

 

YHTEISET OPINNOT

 

Yhteisten opintojen aikana oppilas tutustuu monipuolisesti erilaisiin kuvallisen ilmaisun keinoihin ja tekniikoihin. Tarkastellaan muodon ja sisällön kiinteää suhdetta kuvataiteessa.

Materiaalien ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon kestävän kehityksen, ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin vaatimukset. Kuvataiteeseen liittyvien käsitteiden käyttöä ja soveltamista pyritään tietoisesti ja tavoitteellisesti laajentamaan ja syventään.

Opetus on:

1. Kuvataiteellista ilmaisukykyä tuottava opetus.

2. Kuvataiteen vastaanottamiseen liittyvä opetus.

 

Yhteisissä pinnoissa käsitellään kaikkia samoja käsitteitä kuin varhaisiän kasvatuksessakin, mutta niiden merkitystä laajennetaan ja syvennetään. Kuvallista kieltä harjoitellaan kaikilla perustekniikoilla ja materiaalien ilmaisullisiin mahdollisuuksiin kiinnitetään huomiota. Kuvataiteen perussuhdetta, muodon ja sisällön kiinteän yhteenkuuluvuutta, korostetaan opetuksessa.

 

 

Sivun alkuun

 

 

TEEMAOPINNOT

 

Teemaopinnot järjestetään aikaisempien opintojen pohjalta. Teemaopinnot voivat suuntautua maalaukseen, piirustukseen, grafiikkaan, valokuvataiteeseen ja kuvanveistoon; rakennustaiteeseen, maisemasuunnitteluun ja ympäristötaiteeseen; viesitintään kuten graafiseen suunnitteluun, sarjakuvataiteesee tai videotaiteeseen; taideteollisuuteen kuten keramiikka- ja tekstiilitaiteeseen; kokeilevaan taiteiden väliseen toimintaan, kuten visuaaliseen teatteriin ja tietokonetaiteeseen.

Teemaopintojen aikana tutkitaan edelleen kuvallisen ilmiasun peruskäsitteitä työpajan edustaman kuvataiteenalueen näkökulmasta.

Teemaopintojen aikana oppilasta kannustetaan itsenäisyyteen kaikissa kuvallisen ilmaisun prosesseissa esille tulevien ongelmien ratkaisussa.

Teemaopinnoista on mahdollista saada neljä opintokokonaisuutta.

Teematyöskentely tapahtuu pääasiassa kerran viikossa kolmen tunnin aikana. Teematyöskentelyn voi osittain toteuttaa viikonloppukursseina tai muuten tiiviimpinä jaksoina paikkakunnan omat opettajaresurssit huomioon ottaen.

 

Sivun alkuun

 

LUKUVUOSIMAKSUT 1.8.2022 alkaen

 

Varhaisiän taidekasvatus- ja yhteiset opintojen lukuvuosimaksu on 280 euroa.

Teemaopintojen lukuvuosimaksu on 320 euroa.

Sisaralennus -5 euroa / oppilas.

 

Lisäksi peritään toimistomaksua 5 euroa / lukukausi / lasku. Sekä uuden oppilaan rekisteriin kirjaamismaksua 10 euroa / oppilas.

 

Lukuvuosimaksu toimitetaan kahdessa erässä sähköposteihin (syyskuu ja tammikuu). Syyslukukaudella maksu tulee sähköpostiinne vk: 37. Syyslukukaudella maksetaan isompi summa lukuvuodesta ja kevätlukukauden puolella tuleva osuus on pienempi. Jos aloitat opiskelun kevätlukukauden alusta, maksut ovat 150 ja 170 euroa.

 

Mahdollisesti kuvataidekoulu voi periä myös materiaalimaksua johtokunnan päätöksen mukaan.

 

(päivitetty 20.1.2024)

 

Sivun alkuun

 

 

VANHEMMILLE

 

Kaikki harrastustoiminta edellyttää vanhempien tukea. Kiinnostus, ymmärtäminen ja auttaminen kertovat lapselle ja nuorelle, että häntä ja hänen harrastustaan arvostetaan.

 

Tervetuloa kuvataidekoululaisen huoltajaksi. Tästä voit selata tai tulostaa Vanhemmille-oppaasta.

 

Sivun alkuun

 

(päivitetty 1.5.2022)

 

 

 

 

 

Kahvikonsertti keskiaikaisen musiikin parissa!

 

Matka vuosisatojen taakse -kahvikonsertti oli lauantaina 1.2. Askolan Prestbackan pitokartanossa. Tässä kuvia konsertista!

 

 

 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Get Flash to see this player.

 

5-6 -vuotiaat (varhaisiän taidekasvatus)

7-11 -vuotiaat (yhteiset opinnot)

12-16 - vuotiaat (teemaopinnot)

Vanhemmille

 

Lukuvuosimaksut

 

Kannatusyhdistys

 

Galleria

 

Linkit

 

Tiedotteita

Ei uutisia