Opetus

Askolan kuvataidekoulun opetus perustuu Opetushalituksen vahvistamiin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin (20.9.2017). Opetussuunnitelma on laadittu niin, että siinä huomioidaan oppilaan kulloinenkin ikä- ja kehitysvaihe. Opetussuunnitelma on hyväksytty Askolan kunnan sivistyslautakunnassa 5.6.2018.

 

OPINTOJEN RAKENNE

 

Varhaisiän kasvatus (lue lisää)

5–6 vuotiaille (60 tuntia / vuosi)

Yhteiset opinnot  (lue lisää)

7–14 vuotiaille (5 opintokokonaisuutta, 60 tuntia/vuosi)

Teemaopinot (lue lisää)

12 -17 vuotiaille (5 opintokokonaisuutta, 90 tuntia/vuosi)

 

OPINTORYHMÄT

 

Ryhmissä on tavallisesti 10 - 14 oppilasta. Varhaisiän kasvatus -ryhmä ja yhteiset opinnot - ryhmä koostuu samanikäisistä oppilaista. Teemapajoissa ( yli 12 v. ) ikäjakauma on suurempi. Ryhmät kokoontuvat klo 16-15 – 20.30 välisenä aikana maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Vuosituntimäärä on jaettu 34 opintoviikolle, niin että syksyllä on 16 opintoviikkoa ja keväällä 18 opintoviikkoa.

 

OPINTOJEN PÄÄTTÖTODISTUS / TODISTUS OPISKELLUSTA

 

Oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan 10 opintokokonaisuutta. Kaikki oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet merkitään päättötodistukseen.

Mikäli oppilas ei ole suorittanut päättötodistukseen oikeuttavaa 10 opintokokonaisuutta, hänelle annetaan pyydettäessä todistus suoritetuista opintokokonaisuuksista.

Päättötodistukseen voidaan lukea hyväksi myös muita taiteen perusopetuksen tunteja, max 60 h. Näillä pystyy korvaamaan osan poissaolotunneista johtokunnan hyväksyessä toimitetut todistukset. Todistukset toimitetaan pyydettäessä.

Poissaolotunteja voidaan korvata myös näyttelytuntikäynneillä, max 3 / lukukausi.

 

OPPILAAKSI HAKEMINEN

 

Hakuaika kuvataidekouluun on vuosittain kevätnäyttelyn yhteydessä sekä syksyllä ennen kuvataidekoulun lukuvuoden aloittamista. Ilmoittautumismahdollisuuksia voi olla muitakin kesän aikana, näistä tiedotetaan aina erikseen.

Oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Etusijalla aloittaneissa ryhmissä ovat aikaisempina vuosina kuvataidekoulussa opiskelleet. Kaikille halukkaille pyritään järjestämäään opiskelumahdollisuus.

Opetusryhmien koon vahvistaa johtokunta.

Myös lukukauden aikana voi tiedustella vapaita oppilaspaikkoja.

 

 

VARHAISIÄN KASVATUS

 

Varhaisiän kasvatus ovat leikinomaista, lapsen mielikuvitukseen vetoavaa toimintaa, jossa tutustutaan erilaisiin tapoihin tehdä kuvia ja työstää erilaisia materiaaleja. Tavoitteena on luoda pohjaa ja sytyttää innostus myöhemmille opinnoille, valmentaa ryhmässä toimimiseen ja kehittää lapsen motorisia taitoja.

 

Sivun alkuun

 

 

YHTEISET OPINNOT

 

Yhteisten opintojen aikana oppilas tutustuu monipuolisesti erilaisiin kuvallisen ilmaisun keinoihin ja tekniikoihin. Tarkastellaan muodon ja sisällön kiinteää suhdetta kuvataiteessa.

Materiaalien ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon kestävän kehityksen, ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin vaatimukset. Kuvataiteeseen liittyvien käsitteiden käyttöä ja soveltamista pyritään tietoisesti ja tavoitteellisesti laajentamaan ja syventään.

Opetus on:

1. Kuvataiteellista ilmaisukykyä tuottava opetus.

2. Kuvataiteen vastaanottamiseen liittyvä opetus.

 

Yhteisissä pinnoissa käsitellään kaikkia samoja käsitteitä kuin varhaisiän kasvatuksessakin, mutta niiden merkitystä laajennetaan ja syvennetään. Kuvallista kieltä harjoitellaan kaikilla perustekniikoilla ja materiaalien ilmaisullisiin mahdollisuuksiin kiinnitetään huomiota. Kuvataiteen perussuhdetta, muodon ja sisällön kiinteän yhteenkuuluvuutta, korostetaan opetuksessa.

 

 

Sivun alkuun

 

 

TEEMAOPINNOT

 

Teemaopinnot järjestetään aikaisempien opintojen pohjalta. Teemaopinnot voivat suuntautua maalaukseen, piirustukseen, grafiikkaan, valokuvataiteeseen ja kuvanveistoon; rakennustaiteeseen, maisemasuunnitteluun ja ympäristötaiteeseen; viesitintään kuten graafiseen suunnitteluun, sarjakuvataiteesee tai videotaiteeseen; taideteollisuuteen kuten keramiikka- ja tekstiilitaiteeseen; kokeilevaan taiteiden väliseen toimintaan, kuten visuaaliseen teatteriin ja tietokonetaiteeseen.

Teemaopintojen aikana tutkitaan edelleen kuvallisen ilmiasun peruskäsitteitä työpajan edustaman kuvataiteenalueen näkökulmasta.

Teemaopintojen aikana oppilasta kannustetaan itsenäisyyteen kaikissa kuvallisen ilmaisun prosesseissa esille tulevien ongelmien ratkaisussa.

Teemaopinnoista on mahdollista saada neljä opintokokonaisuutta.

Teematyöskentely tapahtuu pääasiassa kerran viikossa kolmen tunnin aikana. Teematyöskentelyn voi osittain toteuttaa viikonloppukursseina tai muuten tiiviimpinä jaksoina paikkakunnan omat opettajaresurssit huomioon ottaen.

 

Sivun alkuun

 

LUKUKAUSIMAKSUT 1.8.2018 alkaen

 

Varhaisiän kasvatus- ja yhteiset opintojen lukukausimaksu on 125 euroa / lukukausi.

Teemaopintojen lukukausimaksu on 145 euroa / lukukausi.

Sisaralennus -5 euroa / oppilas.

 

Lisäksi peritään toimistomaksua 5 euroa / lukukausi / lasku.

 

Vuoden 2020 alusta peritään uuden oppilaan rekisteriin kirjaamismaksua 10,- euroa / oppilas.

 

Mahdollisesti kuvataidekoulu voi periä myös materiaalimaksua johtokunnan päätöksen mukaan.

 

 

Sivun alkuun

 

 

VANHEMMILLE

 

Kaikki harrastustoiminta edellyttää vanhempien tukea. Kiinnostus, ymmärtäminen ja auttaminen kertovat lapselle ja nuorelle, että häntä ja hänen harrastustaan arvostetaan.

 

Tervetuloa kuvataidekoululaisen huoltajaksi. Tästä voit selata tai tulostaa Vanhemmille-oppaasta.

 

Sivun alkuun

 

(päivitetty  13.9.2019)

 

 

 

 

 

Kahvikonsertti keskiaikaisen musiikin parissa!

 

Matka vuosisatojen taakse -kahvikonsertti oli lauantaina 1.2. Askolan Prestbackan pitokartanossa. Tässä kuvia konsertista!

 

 

 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Get Flash to see this player.

Tiedotteita

Ei uutisia

Kuvataidekoulun toimintaa kuvina

 

Kuvagalleriasta voit katsella vanhoja kuvia eri tilaisuuksista.

 

- Hyvän Joulun toivotus 2020

- Kevätnäyttely 2019

- Kevätnäyttely 2014

- Konsertti keskiaikaisen musiikin parissa helmikuu 2014

- Kiililäisten vierailu Askolassa tammikuu 2014

- Kuvat Kiilistä 2013

- Kevätnäyttely 2012